Експертний висновок комісії

 

Експертний висновок

постійної депутатської комісії сільської ради з питань планування бюджету, фінансів та соціального розвитку щодо регуляторного впливу  регуляторного акту проекту рішення Плужненської  сільської  ради сільської ради «Про встановлення місцевих  податків  та зборів на  території Плужненської  сільської ради на 2020 рік» та аналізу його регуляторного впливу

Постійна депутатська комісія сільської ради з питань планування бюджету, фінансів та соціального  розвитку на виконання вимог статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглянула проект рішення Плужненської  сільської ради «Про встановлення  ставок та пільг із сплати місцевих податків та зборів на 2019 рік» з аналізом його регуляторного впливу та встановила наступне:

 

Розробник проекту регуляторного акта

 

Виконавчий  комітет Плужненської сільської ради

 

1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної  регуляторної політики, встановлена статтею 4 Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік, проведені роботи з регуляторної процедури:

  • Розміщено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта та проект  рішення з аналізом його регуляторного впливу «Про встановлення  місцевих  податків  та зборів на  території Плужненської  сільської  ради на 2020 рік»  на дошці  оголошень , офіційному сайті сільської ради в мережі інтернет;
  • Зауваження та пропозиції до проекту рішення від фізичних та юридичних осіб не надходили.

Таким чином, проект регуляторного акту – проект рішення сільської ради «Про встановлення  місцевих  податків  та зборів на  території Плужненської  сільської  ради на 2020 рік» відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 

 

  1. Відповідність проекту регуляторного акту вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу .

Відповідно до Податкового кодексу   України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення ставок та пільг  по місцевим податкам і зборам покладено на органи місцевого самоврядування.

Прийняття рішення з даного питання необхідне для створення чіткого механізму, який сприяє реалізації державної політики у податковій сфері. Прийнятий регуляторний акт впровадить єдину цілісну і прозору  систему регулювання державної податкової політики  на місцевому рівні, впорядкує механізм сплати податків і зборів відповідно до чинного законодавства, враховує  особливості соціально-економічної структури громади та зменшує податкове навантаження  на окремі категорії громадян, які потребують додаткових пільг зі сплати місцевих податків.

При розробці аналізу регуляторного впливу :

- визначено та проаналізовано проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінено  важливість цієї проблеми;

- обґрунтовано, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання;

- обґрунтовано, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів;

- визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснено розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;

- визначено цілі державного регулювання;

- визначено   та   оцінено   усі   прийняті  альтернативні   способи   досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;

- аргументовано переваги  обраного способу досягнення встановлених цілей;

- описано механізм і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;

- обґрунтовано   можливість   досягнення   встановлених   цілей   у   разі   прийняття запропонованого регуляторного акта;

- обґрунтовано  та доведено,  що   досягнення  запропонованим  регуляторним  актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- обґрунтовано   та  доведено,     що     вигоди,     які    виникатимуть     внаслідок    дії запропонованого регуляторного акту, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;

- оцінено можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів,    якими    розпоряджаються     органи    місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;

- оцінено ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту,

- обґрунтовано строку чинності запропонованого регуляторного акта;

- визначено показники результативності регуляторного акта;

- визначено    заходи,    за    допомогою    яких    буде    здійснюватися    відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

     Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам чинного законодавства та принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею  8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

 

Узагальнений висновок

     Постійна депутатська комісія сільської ради з питань планування бюджету, фінансів  та соціального розвитку, враховуючи проведену експертизу вважає, що регуляторний акт - проект рішення сесії сільської ради «Про встановлення  місцевих  податків  та зборів на  території Плужненської  сільської  ради на 2020 рік» та аналіз його регуляторного впливу відповідає усім принципам державної регуляторної політики,  встановленим вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

Голова постійної депутатської комісії      сільської ради з питань планування бюджету,  фінансів  та соціального розвитку                                                                                                                          С.Сивиринюк