Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації

Повідомлення

про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації «Детальний план території під розташування культової споруди з комплексом допоміжних будівель та споруд на території с. Плужне Плужненської сільської ради Ізяславського району Хмельницької області»

 

Мета проекту містобудівної документації: визначення планувальної організації і містобудівного розвитку території, виконання вимог частини 3 та частини 4 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо врегулювання земельних питань, які намічені для містобудівних потреб.

Склад і зміст: Детальний план території під розташування культової споруди з комплексом допоміжних будівель та споруд на території с. Плужне Ізяславського району Хмельницької області складається з текстових та графічних матеріалів. До складу текстових матеріалів включаються – пояснювальна записка. Графічні матеріали детального плану та масштаби розроблено згідно завдання на проектування та ДБН Б.1.1-14:2012.

Основні техніко-економічні показники:

Територія в межах проекту у тому числі:

  • площа території під будівлі та споруди – 0,033га;
  • площа території з мощенням плиткою – 0,148га;
  • площа території з асфальтобетонним покриттям – 0,042га;
  • площа озеленення – 0,177га.

Замовник проекту – Плужненська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області.

Виконавець – ТзОВ «Земельно-аграрний центр «КАРАТ»».

Підстава для розроблення проекту: рішення № 6 вісімнадцятої сесії сьомого скликання від 31.01.2017р. «Про надання дозволу на розроблення детального плану території в с. Плужне».

Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації: з проектом містобудівної документації «Детальний план території під розташування культової споруди з комплексом допоміжних будівель та споруд на території с. Плужне Ізяславського району Хмельницької області» можливо ознайомитися на офіційному веб-сайті Плужненської сільської ради Ізяславського  району Хмельницької  області та в приміщенні Плужненської сільської ради за адресою: с. Плужне вул. Бортника, 7 протягом місяця.

Телефони для довідок: 5-0252, 31-557.

Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій: пропозиції та зауваження подавати на адресу Плужненської сільської ради  з 13  червня по 12 липня 2017року. Пропозиції, подані особами після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Пропозиції приймаються: у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:

  1. Повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні.
  2. Юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні.
  3. Власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях.
  4. Представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію.
  5. Народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Дата проведення громадських слухань проекту містобудівної документації:  громадські слухання з обговорення проекту містобудівної документації «Детальний план території під розташування культової споруди з комплексом допоміжних будівель та споруд на території с. Плужне Плужненської сільської ради Ізяславського району Хмельницької області» відбудуться  12 липня 2017року  о  15.00 год. в  приміщення  Будинку  культури,  за адресою: с. Плужне вул. Островського, 9, с.Плужне, Ізяславського  району Хмельницької  області.

Відповідальні особи за організацію розгляду пропозицій:  сільський  голова Максимчук В.Й.,  секретар Семенишина  Л.П.