Про внесення змін в додаток 3 до рішення сорокової сесії сьомого скликання №1 від 13.06.2018 року «Про встановлення транспортного податку, єдиного податку, туристичного збору та збору за місц

 

ПЛУЖНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ІЗЯСЛАВСЬКОГО  РАЙОНУ  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

РІШЕННЯ

пленарного засідання  п’ятдесят  другої    сесії

сьомого скликання

 11 лютого 2019 року                             с. Плужне                              №11

Про внесення  змін  в  додаток 3 до рішення сорокової 

сесії сьомого  скликання №1 від 13.06.2018 року

«Про встановлення транспортного податку,

єдиного податку, туристичного збору та збору

 за місця для паркування транспортних засобів

 на 2019 рік на території Плужненської сільської ради»

 

       З метою  дотримання  вимог    Закону України  «Про внесення  змін  до  Податкового кодексу України та деяких інших  законодавчих  актів України щодо  покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»  від 23.11.2018 року №2628- VIII,  що  містить    зміни  в  частині справляння туристичного збору, у   відповідності  до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Плужненська  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести  зміни  в  додаток 3 до рішення сорокової сесії сьомого  скликання    №1 від 13.06.2018 року «Про встановлення транспортного податку, єдиного податку, туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів на 2019 рік на території Плужненської сільської ради», а  саме:

1.1. доповнити п.1  новим підпунктом "ж" такого змісту:

«ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення,  які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі),  що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму».

 

1.2. абзац 1, 2  п.2 викласти в  такій редакції:

« Ставка збору встановлюється  за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі),  у розмірі  0,5 відсотка — для внутрішнього туризму та  5 відсотків — для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

    Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі);

 а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі)».

1.3.   п.3 викласти в  такій редакції:

«Справляння збору  здійснюється такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб  — підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі),

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі),  що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською  радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою».

1.4.   п.4 викласти в  такій редакції :

 «4.1.Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

4.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору.

4.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому порядку».

1.5.   п.5 викласти в  такій редакції:

 « 5.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому — до 28 (29) включно).

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

5.2.Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу».

 2.Дане рішення направити в Ізяславське відділення Славутської ОДПІ.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію з питань планування бюджету, фінансів та соціального розвитку (голова комісії – Сивиринюк  В.М.).

 

Сільський  голова                                                 В.Максимчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток ___

до протоколу  п’ятдесят другої   сесії сільської ради сьомого скликання                                         

 від  11 лютого   2019 року

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕНОГО ГОЛОСУВАННЯ                        

п’ятдесят другої   сесії сільської ради сьомого скликання                                               

по питанню «Про внесення  змін  в  додаток 3 до рішення сорокової сесії сьомого  скликання №1 від 13.06.2018 року «Про встановлення транспортного податку, єдиного податку, туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів на 2019 рік на території Плужненської сільської ради»»

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутата

Результати

1.

Бродюк Неля Казимирівна

за

2.

Єфімчук  Алла  Янівна

за

3.

Блащук  Олександр  Миколайович

за

4.

Вільбовець  Людмила Феофанівна

відсутня

5.

Лукомський  Петро  Васильович

відсутній

6.

Хуторна  Неоніла  Іванівна

відсутня

7.

Семенишина Людмила  Петрівна

за

8.

Гендель  Олександр  Леонідович

відсутній

9.

Сивиринюк Валентина Миколаївна

за

10.

Маленюк Валентина Миколаївна

за

11.

Коберник Петро Олександрович

за

12.

Мельнишина  Любов Євгенівна

відсутня

13.

Медвідь  Світлана  Миколаївна

за

14.

Іщук Тетяна Василівна

відсутня

15.

Максимчук Віктор Йосипович

за