рішення 10 сесії сьомого скликання

 

 

 

ПЛУЖНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 пленарного засідання   десятої сесії

          сьомого  скликання

 

30 червня  2016 року                                                                                                         с. Плужне                                                                          №1

 

Про встановлення місцевих

податків та зборів на 2017 рік

на території  сільської  ради 

 

        Керуючись ст. 143  Конституції України, п.24 ст.26, ст. 59,69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.8, 10, 12, 212-222, 265-289, 295 Податкового кодексу України, враховуючи пропозиції постійних комісій, Плужненська  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити на території Плужненської сільської ради наступні місцеві податки і збори:

1.1. Податок на майно, що складається з:

1.1.1. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

1.1.2. транспортного податку,

1.1.3. плати за землю;

1.2. Єдиний податок;

1.3. Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами

1.4. Туристичний збір.

1.5. Збір за місця для паркування транспортних засобів 

2. 2. Враховуючи п. 1 даного рішення, затвердити:

2.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 1);

2.2. Положення про транспортний податок (додаток 2);

2.3. Положення про плату за землю (додаток 3);

2.4. Положення про єдиний податок (додаток 4);

2.5. Положення про акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами (додаток 5)

2.6. Положення про туристичний збір (додаток 6).

2.7. Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів (додаток 7)

2. Вважати такими, що втратили чинність з 01.01.2017 року  рішення 64 сесії сільської ради 6 скликання від 30 червня 2015 року №1 "Про встановлення місцевих податків та зборів ".

3. Оприлюднити дане рішення шляхом  розміщення  в  місцях  масового  відвідування  людей  /сільській раді, бібліотеці і закладах торгівлі/ та розміщення на офіційному веб-сайті  Плужненської  сільської ради не пізніше як у десятиденний термін з дня його прийняття та підписання.

4. Дане рішення направити в Ізяславське відділення Славутської ОДПІ .

5. Рішення набуває чинності з 01 січня 2017 року.

6. Контроль за  виконанням рішення покласти на постійну  комісію з планування бюджету, соціально-економічного розвитку (голова комісії – Сивиринюк  В.М.).

 

Сільський  голова                                                   В.Максимчук

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Додаток 1

до рішення десятої  сесії

Плужненської сільської ради 7 скликання

№ 1 від 30.06.2016 р.

Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Плужненської сільської ради.

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розташованих на  території сільської ради.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об'єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.1.1. Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

2.1.1.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду поділяються на такі типи (ст. 14.1.129 ПКУ):

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.

2.1.1.2. садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

2.1.1.3. дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

           2.1.2. об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі.

2.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням  сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність у малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

ж) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

з) об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомоcті, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність

и) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4. Пільги із сплати податку

4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості –на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 140 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги із сплати податку для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів  перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

- об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

4.2. Звільняються від сплати податку з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості ветерани війни – особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав.

До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни. Учасники бойових дій – особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Перелік підрозділів, що входили до складу діючої армії, та інших формувань визначається Кабінетом Міністрів України).

Відомості стосовно пільг, наданих сільською  радою подаються до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 лютого поточного року.

 

5. Ставка податку

5.1. Встановити на територі Плужненської сільської ради ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки                                                                                                              5.1.1. для  житлових будинків садибного типу, що перебувають у власності фізичних осіб у розмірі 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;                                                                                                                5.1.2. для  житлових будинків садибного типу, що перебувають у власності юридичних осіб у розмірі 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;                                                                                                                  5.1.3.для прибудов до житлового будинку, що перебувають у власності фіхичних  осіб у розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;                                                                                                            5.1.4.для прибудов до житлового будинку, що перебувають у власності юридичних   осіб у розмірі 0,2  відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

    5.1.5.для квартир, що перебувають у власності фізичних  осіб у розмірі 0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

   5.1.6. для квартир, що перебувають у власності юридичних  осіб у розмірі 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

     5.1.7.для котеджів, що перебувають у власності фізичних  осіб у розмірі 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

5.1.8.для котеджів, що перебувають у власності юридичних  осіб у розмірі 2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

    5.1.9. для садових будинків, незхалежно від форми власності, у розмірі 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

    5.1.10. для дачних будинків, у розмірі 2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

 

5.2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів нежитлової нерухомості:

5.2.1.Для готельних будинків (готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази,гірські притулки, табори для відпочинку та будинки відпочинку), які перебувають у   власності фізичних та юридичних осіб, у розмірі 1 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр для об’єктів нежитлової нерухомості.

5.2.2.Для офісних будівель (будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей), які  перебувають  у  власності фізичних та юридичних осіб, у розмірі 1 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр для об’єктів нежитлової нерухомості.

5.2.3.Для торгівельних будівель ( універмаги, магазини, аптеки криті ринки,павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, кафе, закусочні,  бари,бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування), які  перебувають  у  власності фізичних та юридичних осіб, у розмірі 1 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр для об’єктів нежитлової нерухомості.

5.2.4.Для торгівельних будівель (їдальні.будівлі підприємств побутового обслуговування, торгові центри), які  перебувають  у  власності фізичних та юридичних осіб, у розмірі 0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр для об’єктів нежитлової нерухомості.

 5.2.5.Для гаражів (наземні та підземні, криті автомобільні стоянки), які  перебувають  у  власності фізичних та юридичних осіб, у розмірі 0,1 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр для об’єктів нежитлової нерухомості.

 5.2.6.Для будівель для публічних виступів (казено, ігрові будинки), які  перебувають  у  власності фізичних та юридичних осіб, у розмірі 1 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр для об’єктів нежитлової нерухомості.

  5.2.7.Для господарських(присадибних) будівель (сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні,погреби, навіси,котельні,болерні, трасформаторні підстанції, бані), які  перебувають  у  власності фізичних  осіб, у розмірі 0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр для об’єктів нежитлової нерухомості.

 5.2.8.Для інших  будівель,  які  перебувають  у  власності фізичних  осіб, у розмірі 0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр для об’єктів нежитлової нерухомості.

5.2.9.Для господарських будівель (сараї, хліви, гаражі, майстерні, вбиральні,погреби, навіси, котельні,болерні,трасформаторні підстанції, бані), які  перебувають  у  власності юридичних  осіб, у розмірі 0,1 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр для об’єктів нежитлової нерухомості.

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює  календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4 цього положення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4 цього положення, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1 пункту 4 цього положення, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)".

 

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

 

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 цього положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, сільської ради, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3.  Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

1) об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

2) розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

3) права на користування пільгою із сплати податку;

4) розміру ставки податку;

5) нарахованої суми податку.

 

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

 7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується 100 % до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

 

 

11. Контроль

11.1. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється контролюючим органом.

           

12. Відповідальність

12.1. Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до міського бюджету покладається на платників податку відповідно до Податкового кодексу України  від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі змінами).

 

Cільський голова                                                        В.Максимчук

 

                                                                                                                    Додаток 2

до рішення десятої сесії

сільської  ради 7 скликання

№1 від 30.06.2016 року

 

Положення про порядок нарахування та сплати податку на майно, в частині транспортного податку

1. Платники податку

1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

2. Об’єкт оподаткування.

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п.2.1. цього Положення

4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1. пункту 2.

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46  Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 1 пункту 1, підпункту 2.1. пункту 2 Положення є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 1 пункту 1, підпункту 2.1. пункту 2 Положення є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

6.10. Фізичні особи – платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування, документів, що впливають на середньо ринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування

7. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації";

9.  Відповідальність платників і контроль за стягненням податку.

9.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.

9.2. Податкові органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування податку на майно, в частині транспортного податку

 

 

Cільський голова                                                        В.Максимчук

 

 

 

Додаток 3

до рішення десятої сесії

Плужненської сільської ради 7 скликання

№1 від 30.06.2016 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

«Про встановлення  ставок податку на земельні ділянки

на території Плужненської сільської ради»

 

1 Платники податку

Платники земельного податку

Платниками податку є:

1) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2) землекористувачі.

3) особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-V1 із змінами і доповненнями (далі ПКУ)

2 Об’єкт оподаткування

Об'єкти оподаткування земельним податком

Об'єктами оподаткування є:

1) земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2) земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

3 База оподаткування

База оподаткування земельним податком

Базою оподаткування є:

1)нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

2)площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4 Ставки оподаткування

Встановити  на території Плужненської сільської ради ставку плати за землю  в частині земельного податку:

4.1   Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється в розмірі – 1%  від їх нормативної грошової оцінки (незалежно від місцезнаходження);

4.2   Податок за земельні ділянки зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 3% суми земельного податку, обчисленого відповідно до п 4.1;

4.3    Ставка податку за один гектар сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах, а саме: рілля, сіножаті, пасовище, багаторічні насадження – 0,2 % (незалежно від місцезнаходження);

4.4   Ставка податку за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач (крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення), за межами населеного пункту, нормативно грошову оцінку яких не проведено встановлюється у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

4.5   Ставка податку за земельні ділянки на землях водного фонду, а також за земельні ділянки лісогосподарського призначення, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, розташовані за межами населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюється у розмірі 5%  від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

4.6   Ставка податку за один гектар несільськогосподарських угідь, зайнятих господарськими будівлями (спорудами), розташовані за межами населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюється у розмірі 5% відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

4.7 Ставка податку встановлюється у розмірі 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

5 Порядок обчислення податку та порядок подання звітності

про обчислення і сплату податку

Порядок обчислення плати за землю та  порядок подання звітності встановлюється статтею 286 ПКУ.

6 Податковий період

Податковий період встановлюється статтею 285 ПКУ.

7 Строк та порядок сплати податку

Строк сплати плати за землю встановлюється статтею 287 ПКУ.

8 Пільги щодо сплати земельного податку

- Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлюються статтею 281 ПКУ.

 

- Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

Встановити пільги на сплату земельного податку для бюджетних установ та організацій, які фінансуються за рахунок державного та місцевого бюджетів.

Інші пільги щодо  сплати податку для юридичних осіб встановлено статтею 282 ПКУ.

 

9 Земельні ділянки, які не підлягають

оподаткуванню земельним податком

Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком  визначено статтею 283 ПКУ.

 

10 Особливості застосування пільгового оподаткування

Особливості застосування пільгового оподаткування встановлено  статтею 284 ПКУ.

 

11 Індексація нормативної грошової оцінки земель

Відділ Держземагенства в Ізяславському районі забезпечує інформування фіскальної служби району, власників і землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

       

12.  Відповідальність за порушення податкового законодавства

та контроль податкових органів

1. Платники земельного податку та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до цього Кодексу та інших законів України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум земельного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

        2. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства податку на майно в частині  плати за землю» здійснюється контролюючими органами відповідно до вимог ПКУ

 

 

 

Сільський голова                                                            В. Максимчук

 

Додаток 4

до рішення десятої сесії

Плужненської сільської ради 7 скликання

№1 від 30.06.2016 року

 

                                Положення    по  єдиному  податку

 

                                    1.Загальні  положення.

1.1.  Єдиний  податок  встановлюється  на   підставі   Закону України від  04  листопада 2011 року  № 4014-УІ « Про внесення  змін  до  Податкового        кодексу  України та  деяких  інших законодавчих  актів  України щодо         спрощеної  системи  оподаткування обліку  та  звітності».

                                 2.Платники   податку.

   2.1 Платниками  податку  є фізичні особи, які здійснюють підприємницьку                                                                                                                                        

діяльність без створення юридичної особи  відповідно  вимог Податкового      

Кодексу України.                                  

                                            3.Ставки єдиного  податку.      

    3.1  Ставки  єдиного  податку   встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати встановленої Законом на 01 січня  податкового (звітного ) року та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

3.2 Ставки встановлюються для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють    господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць.

3.3  Ставки для першої групи платників єдиного податку встановлюються в розмірі  семи-десяти  відсотків розміру мінімальної заробітної плати (додаток до положення).

3.4 Ставки для другої групи платників єдиного податку встановлюються в розмірі  двадцяти відсотків розміру мінімальної заробітної плати (додаток до положення).   

                                       4.Відповідальність. 

4.1 Суб'єкти малого підприємництва несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків та сплати сум єдиного податку згідно із законодавством України.

                                        5.Контроль.                                                            

5.1.Контроль за  правильністю обчислення, повноту  і  своєчасність сплати     єдиного  податку здійснює державна  податкова   інспекція 

 

Сільський голова                                            В.Максимчук   

 

 

 

Додаток 5

до рішення десятої   сесії

Плужненської сільської ради 7 скликання

№ 1 від 30.06.2016 р.

 

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК  З РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

            1. Платники податку

            Платниками податку є юридичні та фізичні особи-підприємці, які здійснюють реалізацію через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, пального.

            2. Об’єкт оподаткування

            Об’єктом оподаткування є операції з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, пального.

            3. База оподаткування

            Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, пального, що реалізуються через роздрібну торговельну мережу.

            4. Ставка податку

            Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих через роздрібну торговельну мережу, ставка податку становить 5 відсотків. Для пального, реалізованих через роздрібну торговельну мережу, ставка податку становить 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару.

            5. Податковий період

            Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

            Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", для безготівкових розрахунків - дата оформлення розрахункового документа на суму проведеної операції, який підтверджує факт продажу, відвантаження, фізичного відпуску товару, а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, - дата надходження оплати за проданий товар

 

6. Порядок сплати податку

            Податок сплачується за місцем  здійснення  операції з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, пального і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.         

7. Строк сплати податку

            Суми податку перераховуються до міського бюджету особами, які здійснюють реалізацію через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, пального протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період.

            Інші питання щодо адміністрування акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, пального , вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим кодексом України.

Cільський голова                                                        В.Максимчук

 

Описание: BE205B0A

 

 

ПЛУЖНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ  ІЗЯСЛАВСЬКОГО  РАЙОНУ

РІШЕННЯ

                                                                                                                    пленарного засідання  десятої  сесії

сьомого скликання

30  червня  2016 року                         с. Плужне                                     № 2                                                                                         

                                                                                          

Про встановлення ставок орендної плати

для земель промисловості, зв’язку

та земельних ділянок комерційного призначення

   

         Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр»,  ст.12 «Земельного Кодексу України»,                                       ст. 288 «Податкового кодексу України», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Ставку орендної плати за користування земельними ділянками  для земель промисловості, зв’язку та комерційного призначення та на території Плужненської сільської ради  з 01.01.2017 року  встановити  у розмірі  7  %  від нормативно-грошової оцінки орендованої земельної ділянки.
  1. Провести інвентаризацію договорів оренди земельних ділянок комунальної форми власності на території Плужненської сільської ради.
  2. Доровори оренди земельних ділянок комунальної форми власності між сільською радою та фізичними особами підприємцями привести у відповідність до затвердженої ставки орендної плати.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на землевпорядника          сільської ради.

 

 

 

Сільський  голова                                          В. Максимчук